Disqus kommentarsfält

Längst ner på varje artikel ska det nu finnas möjlighet att kommentera och diskutera artikeln. Instruktionerna för hur man lade in denna funktion var inte helt självklara så jag hoppas jag gjort rätt ☺.